Duurzaam ondernemen

Door het ondertekenen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen wil Oesterbank zich sinds 2020 engageren jaarlijks een actieplan te realiseren rond 10 thema’s. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader.

Met het charter Duurzaam Ondernemen, wil Voka elke onderneming helpen om duurzaam ondernemen te verankeren in het DNA en de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen maken we via een actieplan op maat, werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel de onderneming als voor mens en milieu.

Duurzaamheid verankeren in onze onderneming

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven, te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder ook België. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.   

Partnership aangaan?

Benieuwd hoe onze mensen de perfecte schakel in uw productieketen kunnen zijn?

Contacteer ons