GDPR - Gegevensbescherming

 

De Oesterbank regels voor online gegevensbescherming

Maatwerkbedrijf De Oesterbank is verheugd over uw bezoek aan deze website en dankt u voor uw interesse in onze onderneming.

Bij De Oesterbank hechten wij het grootste belang aan de bescherming van gegevens. Dit document informeert u over hoe wij bij De Oesterbank de regels inzake gegevensbescherming naleven, welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt. Eerst en vooral: uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in de volgende gevallen en ze zullen in andere gevallen niet worden gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Verzamelen van gegevens

Bij het bezoeken van de website van De Oesterbank wordt algemene informatie automatisch verzameld (met andere woorden, niet door middel van registratie). Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens. De gebruikte webservers slaan volgende gegevens standaard op

 • De naam van uw internet-service provider
 • De website via dewelke u onze website bezocht
 • De pagina's die u bezoekt terwijl u onze website raadpleegt
 • Uw IP-adres

Deze informatie wordt anoniem geanalyseerd. Ze wordt uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid, de inhoud en de functionaliteit van onze website te verbeteren. In het geval gegevens worden doorgegeven aan externe service providers, hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u ons deze verschaft bijvoorbeeld bij het registreren, het invullen van formulieren, het verzenden van e-mails, het bestellen van producten of diensten, en bij een vraag om inlichtingen of bij aanvraag van materiaal.

Uw persoonsgegevens blijven binnen onze organisatie en onze provider en zullen in geen enkele vorm door ons of door onze aangestelden aan derden worden bekendgemaakt. De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen door een e-mail te sturen waarin u te kennen geeft dat u uw toestemming voor de toekomst intrekt, te richten aan het in de credits weergegeven e-mailadres of aan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie de contactgegevens hieronder).

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

Veiligheid

De Oesterbank neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie.

Recht van toegang en verbetering van gegevens

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, ze te ontvangen, te bekijken en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een e-mail te sturen naar het in de credits vermelde e-mailadres of naar de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens). Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden gedaan tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.

Cookies

Op de website van onze onderneming gebruiken wij enkel cookies indien nodig voor een applicatie of dienst die wij bieden. Indien u liever afziet van de voordelen van deze cookies, dan kunt u in de helpfunctie van uw browser lezen hoe u de browserinstellingen kunt aanpassen om die cookies te vermijden, nieuwe cookies te accepteren of bestaande cookies te verwijderen. U verneemt er ook hoe u alle cookies kunt blokkeren of meldingen voor nieuwe cookies kunt instellen.

De cookies die vandaag op onze website worden gebruikt, worden opgesomd in de onderstaande tabel.

Cookies die belangrijk zijn voor een vlotte werking van specifieke diensten van de website

TS<pool_name>

 • Dit cookie zorgt ervoor dat het geheel van zoekopdrachten van onze gebruikers optimaal over onze server wordt verdeeld. Het garandeert de stabiliteit van onze website.
 • Wordt gewist zodra u uw browser afsluit

SessionPersistence (CLIENTCONTEXT and PROFILEDATA)

 • Deze cookies stellen ons in staat om voorkeuren op te slaan die u tijdens uw bezoek instelt.
 • Wordt gewist zodra u het cachegeheugen leegmaakt (of 1 jaar na bezoek van de website)

SessionPersistence (Cookie Layer)

 • Dit cookie slaat de toestemming van de gebruiker op om cookies te accepteren.
 • Wordt gewist zodra u het cachegeheugen leegmaakt (of 1 jaar na bezoek van de website)

SessionPersistence (Cookie Disclaimer)

 • Dit cookie slaat de toestemming van de gebruiker op met de disclaimer voor door die disclaimer beschermde pagina's.
 • Wordt gewist zodra u het cachegeheugen leegmaakt

Cookies waarmee wij het gebruik van onze website meten (webanalyse)

ACOOKIE

 • Met dit cookie verzamelt de webanalysetool Webtrends anonieme informatie over hoe onze website wordt gebruikt. De verzamelde informatie helpt ons voortdurend in te spelen op de behoeften van onze bezoekers. Informatie die wordt opgeslagen is bv. hoeveel mensen onze website bezoeken, van welke websites ze komen en welke pagina's ze bekijken. Meer informatie kan worden gevonden in de verklaring aangaande de gegevensbescherming van Webtrends.
 • Wordt gewist 2 jaar na bezoek van de website

Contact

Ondervindt u problemen of heeft u vragen of ideeën, gelieve u dan te wenden tot de vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming bij De Oesterbank, die u graag zal verder helpen. Door de voortdurende ontwikkeling van het internet zijn we genoodzaakt onze regels inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op elk moment de gepaste wijzigingen door te voeren.

Algemeen Contact

De Oesterbank
Linda Vansever
Data Protection Officer
Vaartblekersstraat 15
8400 Oostende
Tel: +32 59 80 16 73
Mail: privacy@deoesterbank.be

De Oesterbank respecteert uw privacy*:

 • We gebruiken uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
 • Wilt u uw gegevens in ons bestand aanpassen of verwijderen? Neem dan contact op.

De Oesterbank respecteert de privacy van zijn medewerkers*:

 • Op onze website worden foto's gebruikt van sommige klanten van De Oesterbank. U mag deze foto's niet gebruiken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van De Oesterbank en de afgebeelde klanten.

* volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om onze site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijven eigendom van De Oesterbank en worden niet met derden gedeeld

Inhoud

Wilt u gebruikmaken van de inhoud van deze website? Neem dan contact op.

 

 

Partnership aangaan?

Benieuwd hoe onze mensen de perfecte schakel in uw productieketen kunnen zijn?

Contacteer ons