Disclaimer

  1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank
  2. Merken en handelsnamen
  3. Aansprakelijkheid voor de inhoud
  4. Contact

1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site oesterbank.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Oesterbank vzw de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Oesterbank vzw. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Oesterbank vzw, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Oesterbank vzw.

3. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Oesterbank vzw besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Oesterbank vzw kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Oesterbank vzw kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Oesterbank vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

4. Contact

Neem contact met oesterbank.be bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze cookieverklaring via:

Oesterbank vzw
Vaartblekersstraat 15
8400 Oostende
T: +32 59 80 16 73
info@oesterbank.be

 

Partnership aangaan?

Benieuwd hoe onze mensen de perfecte schakel in uw productieketen kunnen zijn?

Contacteer ons