Personeel

Intern personeel

Meer dan 450 arbeiders uit de doelgroep – mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt – en een omkadering van 50 werknemers waaronder ergotherapeuten, arbeidsanalisten, en technici ondersteunen de industriële activiteiten van Oesterbank. Een eigen personeelsdienst staat in voor de rekrutering en opleiding van onze mensen. Zo wordt elk personeelslid uitvoerig getest, beoordeeld en volgens zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen intensief tot polyvalente arbeider opgeleid. Op het vlak van seriewerk of continue opdrachten is bijna niets voor hen onmogelijk.

Oesterbank kiest reeds een ruim aantal jaren voor innovatieve arbeidsorganisatie. De klemtoon wordt gelegd op een grote betrokkenheid van de operatoren. Oesterbank is actief betrokken in competentiepool 'Workitects'.

Externe krachten - enclavewerking

Naast een groep arbeiders die steeds op een vaste locatie werkt – in Oostende of in Nieuwpoort – beschikken we ook over arbeiders die hun opdracht op verplaatsing kunnen verrichten. Deze worden in groep, een zogenaamde enclave, binnen diverse bedrijven uit heel uiteenlopende bedrijfstakken ingezet. Het betreft meestal langdurige en eenvoudige producties die zeer arbeidsintensief zijn. Maar ook externe opdrachten van korte(re) duur zijn bespreekbaar.

Begeleid werken

Of onze arbeiders nu op een vaste locatie, dan wel in enclave werken, hun arbeid gebeurt steeds onder begeleiding. In onze vestigingen in Oostende en Nieuwpoort leidt een omkadering van professioneel geschoold personeel waaronder technici en ergotherapeuten het productieproces en stuurt bij waar nodig. Ons personeel in enclave is dan weer steeds vergezeld van een begeleider die hen alle taken uitlegt en toezicht houdt op de goede gang van zaken.

Partnership aangaan?

Benieuwd hoe onze mensen de perfecte schakel in uw productieketen kunnen zijn?

Contacteer ons