Kwaliteit

Productie

Sinds 2001 is het ISO 9001 certificaat van toepassing op Oesterbank. Deze norm voor kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging toont aan dat we in staat zijn om op een correcte, consequente en klantvriendelijke manier te werken. Op het einde van elke productielijn of werkpost staat bovendien telkens een daartoe opgeleide kwaliteitscontroleur. Die waakt erover dat de kwaliteit van de fabricaten en halffabricaten steeds onberispelijk is.

Productieprocessen en werkmethodieken worden adequaat opgesteld, geëvalueerd en up-to-date gehouden.

Personeel

Ook op het vlak van personeelsbeleid wordt een kwaliteitshandboek gevolgd zoals opgelegd door de subsidiërende overheid.

Partnership aangaan?

Benieuwd hoe onze mensen de perfecte schakel in uw productieketen kunnen zijn?

Contacteer ons