Teamleider productie (vlinder) afdeling A

Functieomschrijving

Als 'vlinder' teamleider in afdeling A verzekert u dat de dagelijkse leiding van een productie wordt verder gezet bij afwezigheden van u wcollega’s. Afdeling A werkt met een 130 werknemers voor 1 van onze grote partners Daikin. Verzamelwerk en montagewerk ,alsook magazijnwerk wordt er uitgevoerd in 3 ateliers en een magazijn.

U vervangt dus in deze producties de vaste chef en stuurt verschillende equipes aan , van +- 6 tot 30 personen . Dit vergt van u een grote flexibiliteit. U waarborgt gedurende de vervangingen dat de bestaande procedures worden gevolgd en levert kwaliteitsproducten just in time. U vertaalt de kwaliteits- en veiligheidsnormen op de werkvloer naar mensen met een tewerkstellingshandicap.

U bent dan ook een optimist die houdt van variatie. U bent een teamplayer die vlot informatie absorbeert en door uw vlotte vraagstelling als een meerwaarde wordt ervaren door uw collega's. U verwerft hun vertrouwen door hand in hand samen te werken en zo in drukke perioden een ondersteuning te bieden daar waar de noden het grootst zijn . Dit maakt dat u een expertise opbouwt waardoor men met een gerust hart z'n equipe aan u toevertrouwt..

Indien er geen vervangingen zijn beslist de productieleider in overleg met z'n team waar u het best kan worden ingezet.

Profiel

 • Leidinggevende capaciteiten bezitten;
 • Groot planningsvermogen;
 • Flexibel: zich kunnen aanpassen tgv wisselende werkpplekken (binnen 1 afdeling);
 • Teamgeest: overleggericht;
 • Stressbestendig;
 • Sociaal voelend en communicatief;
 • Nauwkeurig en resultaatgericht;
 • Kennis : outlook/word/excel noodzakelijk.

Jobgerelateerde competenties

 • Kenmerken van de bestelling identificeren en de productiefases plannen
 • Superviseren van een team of een productieatelier dat zich bezighoudt met: Assembleren, afwerken, nabewerken (snijden, ...)
 • Instellingen of de programmatie van machines of materieel uitvoeren of controleren
  De parameters controleren (debiet, druk, tijd, ...)
 • Machines en geschikt gereedschap selecteren
  De activiteiten verdelen tussen de ateliers, de ploegen, …
  Het personeel verdelen over de werkposten
 • De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen
 • Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen: Veiligheid
 • Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen: Werkpost (ergonomie, ...)
 • De bevoorrading van de werkplaatsen of productielijnen met materiaal en goederen opvolgen en controleren
 • Coachen van een doelgroep: Werknemers
 • De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren
 • Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...
 • Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften

Persoonsgebonden competenties

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress

Aanbod

 • Werken met enthousiaste medewerkers
 • Werken in een vast uurrooster;
 • Aantrekkelijk loon volgens ervaring en anciënniteit
 • septemberpremie
 • Extra verlofdagen PC 327.01. : vanaf 35 jaar krijg je 5 extra verlofdagen (progressief toenemend 45 j = 7 dagen, ...)
 • Extra verlofdagen op bedrijfsniveau : per 5 jaar anciënniteit een extra verlofdag

Sollicitatieformulier

Persoonlijke informatie

Profiel

Upload file
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx, doc, pages.
Upload file
Slechts één bestand.
25 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx, doc, pages.