Teamleider productie (vlinder)

Functieomschrijving

Als 'vlinder' teamleider in enclaves (inhouse werkend bij onze klant) verzekert u dat de dagelijkse leiding van een productie wordt verder gezet bij afwezigheden van u collega’s. U vervangt dus in diverse producties en dit op verplaatsing. U staat in voor het vervoer van het personeel naar en van de werkplek. Bij de klant staat u garant voor de aansturing van een equipe (+- 6 tot 30 personen) . U waarborgt dat de bestaande processen worden gevolgd en levert kwaliteitsproducten just in time. U vertaalt de kwaliteits- en veiligheidsnormen op de werkvloer naar mensen met een tewerkstellingshandicap. U staat onmiddellijk in contact met de klant en bent dan ook hun eerste aanspreekpunt.

Indien geen inschakeling in een enclave noodzakelijk is, wordt u tewerkgesteld binnen de afdelingen van de Oesterbank. U werkt dan ondersteunend in een deelproductie samen met een vaste collega.

Profiel

 • Leidinggevende capaciteiten bezitten;
 • Groot planningsvermogen;
 • Flexibel: zich kunnen aanpassen tgv wisselende werkpplekken (binnen 1 afdeling);
 • Teamgeest: overleggericht;
 • Stressbestendig;
 • Sociaal voelend en communicatief;
 • Nauwkeurig en resultaatgericht;
 • Kennis : outlook/word/excel noodzakelijk.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Superviseren van een team of een productieatelier dat zich bezighoudt met: Assembleren, afwerken, nabewerken (snijden, ...)
 • Kenmerken van de bestelling identificeren en de productiefases plannen
 • Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen: Werkpost (ergonomie, ...)
 • Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen: Veiligheid
 • De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen
 • Instellingen of de programmatie van machines of materieel uitvoeren of controleren
  De parameters controleren (debiet, druk, tijd, ...)
 • Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften
 • Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...
 • Coachen van een doelgroep: Werknemers
 • Machines en geschikt gereedschap selecteren
  De activiteiten verdelen tussen de ateliers, de ploegen, …
  Het personeel verdelen over de werkposten
 • De bevoorrading van de werkplaatsen of productielijnen met materiaal en goederen opvolgen en controleren
 • De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken als hecht team
 • Resultaatgerichtheid
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

 • Werken met enthousiaste medewerkers
 • Werken in een vast uurrooster;
 • Aantrekkelijk loon volgens ervaring en anciënniteit
 • septemberpremie
 • Extra verlofdagen PC 327.01. : vanaf 35 jaar krijg je 5 extra verlofdagen (progressief toenemend 45 j = 7 dagen, ...)
 • Extra verlofdagen op bedrijfsniveau : per 5 jaar anciënniteit een extra verlofdag

Sollicitatieformulier

Persoonlijke informatie

Profiel

Upload file
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx, doc, pages.
Upload file
Slechts één bestand.
25 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx, doc, pages.