Teamleider productie houtbewerking

Functieomschrijving

In onze houtafdeling te Oostende stuurt u samen met een collega , een 20 tal werknemers aan (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). De grootste opdrachten zijn het vervaardigen van tuinschermen en houtenverpakkingsmateriaal.

Samen met uw collega garandeert u 'een just in time levering' van kwaliteitsproducten naar onze klant. U waarborgt dat bestaande processen worden gevolgd en borgt de kwaliteit. U vertaalt de kwaliteits en veiligheidsnormen op de werkvloer naar onze werknemers. U zorgt ervoor dat de juiste man op de juiste plaats staat zodat een optimale werking kan worden gegarandeerd. U hebt oog voor hun groeikansen en verzorgt de nodige opleidingen 'on the floor'.

U bent vlot in communicatie en overdracht . U gaat spontaan in overleg met uw productieverantwoordelijke en sociale dienst om verbetervoorstellen vorm te kunnen geven.

Met uw hands on mentaliteit, uw pro actieve kijk , kunnen we preventieve acties opzetten zodat drukke perioden in goeie banen geleid worden en minder wegen op het team.

Profiel

 • Leidinggevende capaciteiten bezitten;
 • Groot planningsvermogen;
 • Flexibel
 • Teamgeest: overleggericht;
 • Stressbestendig;
 • Sociaal voelend en communicatief;
 • Nauwkeurig en resultaatgericht;
 • Kennis : outlook/word/excel noodzakelijk.

Jobgerelateerde competenties

 • Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...
 • De werking van productie-installaties controleren, eerstelijnsonderhoud uitvoeren of storingen signaleren
 • Machines en geschikt gereedschap selecteren
  De activiteiten verdelen tussen de ateliers, de ploegen, …
  Het personeel verdelen over de werkposten
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
  Bestellingen plaatsen
 • Werknemers opvolgen in de werksituatie en een vooruitgangs- of oriëntatietraject voorstellen
 • Informatie over de activiteit of de opvolging van de werknemers uitwisselen binnen het team of met de partners (individuele projecten, productie, groepssfeer, ...)
 • De productie of dienstverlening controleren en wijzigingen aanbrengen in de inrichting van werkposten, het werkritme, ...
 • Opslag van producten, grondstoffen, verbruiksgoederen organiseren of opvolgen en bestellingen opmaken
 • Kenmerken van de bestelling identificeren en de productiefases plannen
 • De activiteiten van een team coördineren
 • De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen
 • Instellingen of de programmatie van machines of materieel uitvoeren of controleren
  De parameters controleren (debiet, druk, tijd, ...)
 • De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren
 • Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften
 • De verzending van bestellingen opvolgen en controleren
 • De productie of dienstverlening plannen en werknemers begeleiden bij het aanleren of uitvoeren van werkzaamheden
 • De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren
 • De bevoorrading van de werkplaatsen of productielijnen met materiaal en goederen opvolgen en controleren
 • Superviseren van een team of een productieatelier dat zich bezighoudt met: Assembleren, afwerken, nabewerken (snijden, ...)
 • De competentiebehoeften binnen een team of een atelier bepalen (opleiding, mobiliteit, ...)
 • Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen: Veiligheid
 • Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen: Werkpost (ergonomie, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Samenwerken als hecht team
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Klantgerichtheid
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)

Aanbod

 • Werken met enthousiaste medewerkers
 • Werken in een vast uurrooster;
 • Aantrekkelijk loon volgens ervaring en anciënniteit
 • Septemberpremie bij vaste tewerkstelling
 • Extra verlofdagen PC 327.01 : vanaf 35 j krijg je 5 extra verlofdagen (progressief toenemend 45 j = 7d,...).
 • Extra verlofdagen op bedrijfsniveau : per 5 jaar anciënniteit een extra verlofdag
 • maaltijdcheques twv 3.97

Sollicitatieformulier

Persoonlijke informatie

Profiel

Upload file
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx, doc, pages.
Upload file
Slechts één bestand.
25 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx, doc, pages.