Leidinggevende industriële productie

Functieomschrijving

Als begeleider binnen ons maatwerkbedrijf, ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een atelier met een 50 tal werknemers, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. U zorgt ervoor dat uw team kwaliteitsproducten levert binnen de voorziene leveringstermijn. U plaats hiervoor de juiste man op de juiste plaats en bent creatief in het zoeken naar oplossingen. U bent mensgericht en zorgt dat werken binnen uw team een aangenaam gebeuren is. U bewaakt de productieprocessen en doet verbetervoorstellen naar uw hierarchische overste. U werkt projecten mee uit om uw atelier te optimaliseren.

Op de werkvloer wordt u bijgestaan door 2 toffe collega's die u de nodige ondersteuning bieden en waarmee u gezamenlijk het atelier runt . Uw hands on mentaliteit maakt u tot een graag geziene collega waarbij teamwerk centraal staat. De mogelijkheid wordt geboden om werkgerelateerde opleidingen te volgen.

U rapporteert en overlegt dagelijks met uw productieleider

Profiel

 • Leidinggevende capaciteiten bezitten;
 • Groot planningsvermogen;
 • Flexibel
 • Teamgeest: overleggericht;
 • Stressbestendig;
 • Sociaal voelend en communicatief;
 • Nauwkeurig en resultaatgericht;
 • Kennis : outlook/word/excel noodzakelijk.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...
 • De bevoorrading van de werkplaatsen of productielijnen met materiaal en goederen opvolgen en controleren
 • Coachen van een doelgroep: Werknemers
 • Instellingen of de programmatie van machines of materieel uitvoeren of controleren
  De parameters controleren (debiet, druk, tijd, ...)
 • Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen: Werkpost (ergonomie, ...)
 • Machines en geschikt gereedschap selecteren
  De activiteiten verdelen tussen de ateliers, de ploegen, …
  Het personeel verdelen over de werkposten
 • De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen
 • Verbeteringsacties voorstellen en in de praktijk brengen: Veiligheid
 • Superviseren van een team of een productieatelier dat zich bezighoudt met: Assembleren, afwerken, nabewerken (snijden, ...)
 • De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren
 • De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren
 • Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften
 • Kenmerken van de bestelling identificeren en de productiefases plannen

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid

Aanbod

 • Werken met enthousiaste medewerkers
 • Werken in een vast uurrooster;
 • aantrekkelijk loon volgens ervaring en anciënniteit
 • Septemberpremie bij vaste tewerkstelling
 • Extra verlofdagen PC 327.01.: vanaf 35 jaar = 5 extra dagen, dewelke progressief toenemen bv 45 jaar = 7 d,...)
 • Extra verlofdag vanuit bedrijf : 1 dag per 5 jaar ancienniteit in Oesterbank
 • maaltijdcheques twv 3.97 euro
 • bediendenkontrakt
 • hospitalisatie voor u en uw gezin
 • Pensioenverzekering

Sollicitatieformulier

Persoonlijke informatie

Profiel

Upload file
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx, doc, pages.
Upload file
Slechts één bestand.
25 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx, doc, pages.