Toffe werkomgeving

Oesterbank biedt zijn werknemers een volwaardig loon voor volwaardig werk met toekomstperspectieven. Wie bij ons aan de slag gaat, kan rekenen op een doorgedreven vorming en opleiding zodat hij/zij ieder werk op zijn niveau aankan. Bovendien is het bij ons aangenaam werken in een uitstekend sociaal klimaat. Mochten er zich problemen voordoen, dan kan iedere werknemer terecht bij een van onze interne overlegorganen: de IKZ-vergadering is er voor dagdagelijkse problemen, de werknemersraad voor meer algemene problemen.

Oesterbank kiest voor een grote betrokkenheid van alle operatoren. Zo wordt er reeds een ruim aantal jaren gewerkt met zelfsturende teams : een groep operatoren die zelf werkmethodieken kan evalueren en eventueel bijsturen.

Persoonlijke aanpak

Ons maatwerkbedrijf besteed enorm veel aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen van zijn personeel:

  • Samen met de kandidaat-werknemer gaan we eerst zijn mogelijkheden na. Hij/zij krijgt een rondleiding in het bedrijf en wordt getest op zijn/haar vaardigheden.
  • We zorgen voor aangepaste werkposten binnen een aangenaam werkregime.
  • De sociale dienst begeleidt nieuwe werknemers persoonlijk en volgt hun arbeid en vorderingen ook op. In geval er zich problemen zouden voordoen, wordt er samen naar een oplossing gezocht.